Laserové Navařování

Přístroj na laserové navařování – Laser Welding MT-W200

Laser Welding MT-W200 Laserové navařování, je výhodné řešením na opravy a údržbu nástrojů jako jsou např.:

  • Střižné nástroje
  • Razicí nástroje
  • Tvářecí nástroje
  • Licí a lisovací formy

V automatických nebo poloautomatických výrobních procesech jsou nástroje vystavovány maximálnímu zatížení. Dochází k rychlejšímu opotřebení nebo vylomení. Oprava poškozeného místa nástroje probíhá pod mikroskopem pomocí laserového paprsku a přídavného materiálu, který je přiváděn přímo k požadovanému místu opravy. Řízení procesu opravy a vedení laserového paprsku k opravovanému místu je řešeno synchronizací:

  • Pulzu laserového paprsku
  • Přídavného materiálu
  • Rychlosti posuvu

Vysoce koncentrovaný tenký laserový paprsek přivádí požadovanou energii bez bočního vyzařování přesně na daný opravovaný bod. Proto mohou být navařovány velmi jemné detaily, hrany a tvary, které nelze jinou technologií opravit. Je zaručena vysoká kvalita jakosti opravy a trvanlivost navařovaného místa.